Om Etisk Bevidsthed

Etisk bevidsthed transformerer mennesket til, at blive modige nok til at kunne rumme større kærlighed - visdom - empati

 

"Indre erkendelser, skaber ydre rigdom"

 

..Det gør vi ved at skabe etisk bevidste fællesskaber, der bidrager til klarhed over livet i sin helhed, og en empatisk kultur (Siden er under redigering)

 

Viden - Videnskab - Naturvidenskab - Klarsyn - Åndsvidenskab - Kanalisering

 

ETISK BEVIDSTHED skaber og bidrager til større sammenhængskraft, mod, styrke og glæde blandt mennesker

PERSONLIGT LEDERSKAB

At UDLEVE sit personlige lederskab igennem ETISK BEVIDSTHED skaber grobund for integritet. Det giver mere overskud på den medmenneskelige bundline og energiøkonomisk. Det giver værdi, handlekraft og bæredygtighed. Det kræver MOD og STYRKE at beslutte sig for at vokse i sig selv for at kunne stå stærkere.

ETISK BEREDSKAB

Etisk beredskab handler om at kunne stå stærkt i kriser og i "kriseramte" relationer. Ved at integrere etikken i den enkelte medarbejder fjernes blokeringer, som kan hæmme det godt samarbejde. Det etiske beredskab skaber synergier i teamet, som breder sig som ringe i vandet, som en ny empatisk kultur på arbejdspladsen.

 

Bevidsthed handler om at være opmærksom og at kunne iagttage på flere planer: fysisk, psykisk, emotionelt, mentalt og åndeligt

Etik kommer indefra, og det er første skridt i frihedens univers, hvor der kræves accept

og respekt for ALT levende. Det er den naturlige sandhed.

At LEVE etisk bevidst betyder at:

dit SIND åbnes og afbalanceres

din EMPATI vokser og styrkes

din INTUITION anerkendes

din VÆRDIGHED fremfindes

dit kærlige HJERTE boostes

din RUMMELIGHED øges

din FRIHED synliggøres

din SELVSTÆNDIGHED aktiveres

 

KONTAKT:

Institut for Etisk Bevidsthed

Telefon: 60 18 81 33

Email: kontakt@etisk-bevidst.dk

Copyright @ All Rights Reserved