Events

 

Etisk Bevidsthed

Træner skelneevnen - hvad er ret og vrang!

 

Meditation - Mindfulness - Viden - Videnskab - Visdom - Urkraft

 

Igennem undervisning, træning og praktiske erfaringer, opnår du forståelse af din optimale måde at fungere på som menneske. I det skabes der sammenhængskraft og du bliver opmærksom på dit indre kraftfelt, som bidrager til at styrke dit fysiske fundament, i din sårbarhed, i dit privatliv, i dit daglige virke igennem din personlighed, i dit arbejdsliv og profession. Det giver ro og fred.

 

Du opnår integritet og et højere bevidsthedsniveau, ved at få bevidst kontakt med dit højere

selv, som danner fundamentet en stærkere energiøkonomi og du kan selv skabe overskud.

 

Akademiet

 

…er et tiltag, hvor der deles traditionelle gamle skrifter, natur videnskab, åndsvidenskab, visdom, samt direkte oplevelser for at få defineret den etiske bevidsthed og transformeret den til det nye paradigme.

Akademiet er et startskud til dannelse af fremtidens menneske.

Her præsenteres du for instituttets grundlæggende universelle teorier og begrebsforståelse. Dette er grundlaget og effektiviteten igennem etikken.

 

Se mere

Laboratoriet

 

…er transcendente oplevelser igennem koncenteret opmærksomhed ved sjælelig og Åndelig fordybelse, hvor vi arbejder disciplineret igennem den etiske bevidsthed, og du bliver klogere på dig selv i sin helhed og andre. Det vil gøre dig stærkere og modigere,

men det vil opbygge tilliden til dig selv og dine talentkerne.

Fysisk forståelig metode: Den hermeunetiske spiral igennem forståelse og fortolkning.

Dag i laboratoriet byder på forskning igennem den Etisk bevidstheds universelle principper, og symbolikker viser vejen til dannelse af den nye tids menneske.

 

Aktiv fordybelse

…er fysiske, psykiske og mentale oplevelses ture , hvor vi opsøger kraftfulde steder, som kan optimere transformationsprocesser.

 

Vi planlægger turene ud fra, hvad der er brug i et tæt samarbejde med de enkelte deltagere. Her er der rig mulighed for oplevelser ud over det sædvanlige.

 

Turerne foregår i Danmark og i Norges kraftfulde natur og der skal foreberedes på, at udstyr og mad selv skal medbringes.

Foredrag/Workshop

 

…er temaevents, hvor vi udforsker “lige nu og her-emner” på en helt ny og anderledes måde.

 

Vi udfordres af Åndsvidenskaben og naturvidenskaben med temaer igennem kendte skrifter og "hemmelige" skrifter.

 

Intentionen bag eventsene er altid at vække nysgerrigheden og søge svar på spørgsmålene om hvorfor....

- således at bevidstheden udvides, og oplevelsen på workshoppene bliver ud over det sædvanlige.

 

 

Telepati

 

…er intelligent kommunikation, som virker på flere planer af bevidsthed, igennem det æteriske energifelt

 

.....kræver sensitivitet over for indtryk for at kunne skabe en magnetisk aura, som de højeste inspirationer og indtryk

kan påvirke”

 

......træningen indbefatter disciplin og villighed til at lære dit energisystem at kende igennem kosmologi og psykologi, så du lærer dig selv bedre at kende.

 

 

Coaching

 

… er 1:1 sessioner, hvor der findes sammenhængskraften i dig, i relation til dit indre landkort og dit ydre virke, så du får klar indsigt i den pågældende situation, som du står i.

 

Du finder ud af, hvad og hvordan du kan transformere i tid, så du kan skabe det liv, som du ønsker.

 

Alt findes allerede i din bevidsthed, du skal bare være klar, kunne ind-se og erkende din indre talentkerne som er sjælens mission.

 

KONTAKT:

Institut for Etisk Bevidsthed

Telefon: 60 18 81 33

Email: kontakt@etisk-bevidst.dk

Copyright @ All Rights Reserved