Ring til os på 60 18 81 33

Forside

Hvordan ønsker du at lede livet?

Etik og økonomi?

Med Skandinaviske rødder og fokus i både gamle og nye traditioner, innovation og transformation, samt talentet i mennesker. Vi leverer ydelser i form af foredrag, uddannelse, mentoring, coaching, samt etisk proceskonsultationer, som åbner mulighed for transformation og digital transformation.

At få teknologi og mennesket til at få sammenhængskraft!

Nærværende, smidig, frihedstænkende, ægte…..naturligvis

Læs mere her

ETISK LEDELSESDISCIPLIN

Ledelse til bæredygtighed. På denne kompetencegivende uddannelse, som består af 7 moduler igennem pioneermetoden, teori og praktik med afsluttende eksamen, bliver du integreret i den etiske bevidsthed og dit mentale kapital. Du vil opleve direkte, hvad du kan bruge det til i din daglig, så du kan skabe din egen fremtidige etiske ledelsesretning, hvor det er muligt at transformere dig selv og dine omgivelser.

Du kan få lagt dit eget etisk budget, og finde dine etiske pejlemærker, som bidrager til at styrke din retning og din fremtid, som en værdig leder.

Når du går fra uddannelsen, er din bevidsthed udvidet, og du føler dig i større sikkerhed, i din lederpostion til fremtiden. Du har fået skabt et stabilt etisk ledelsesfundament, som beskytter dig og du er klædt på til en mere forudsigelig fremtid, som byder på transformationsprocesser, udover generationer og traditioners samt forskellige kulturer. Fremtiden kan ingen standse og derfor må du som leder, tage et spadestik dybere og række højere, altså strække dig mere end nogensinde. Hvorfor og hvordan vil du opleve.

Uddannelsen er delt op i 7 moduler med tidsintervaller i mellem, så der er tid til at transformere, i takt med dine egne arbejdsopgaver. Slutteligt skal du beskrive en specialopgave og efterfølgende eksamineres.

Kontakt for at høre nærmere og om pris

ETISK VIRKSOMHEDSKULTUR

Når der skal skabes en etisk virksomhedskultur, kræver det transfomationer. Små som store. Det er mennesker, der kan transformere. Ikke teknologi og digitalisering. Så derfor tager det tid at kunne få en transformation til at ske.

Det kan være en digital tranformation, der skal gennemføres, hvor arbejdsgange skal sikre mere stabilitet og forudsigelighed.

Det kan være en kulturel transformation, som skal gøre op med de små “subkulturer”, som kan skabe grobund for korruption, bestikkelse og mobning, der skaber uforudsigelighed, usikkerhed og ustabile ansatte.

Når vi er færdige med opgaven, har de ansatte fået stor glæde og værdi af tranformationen. Der er lagt et etisk fundament, som skaber sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed i hverdagen på tværs af generationer og kulturelle forskelle. Prisen tilpasses opgavens omfang.

Kontakt for at høre nærmere og om pris

TILPASSEDE UDDANNELSER

Der kan være mange årsager til at få styr på etikken i forskellige faggrupper i offentlig regi, og i privat regi. Konkrete sager, generel information, eller der bare er brug for nogen, med en bredere erfaring omkring ETIK.

Ved hjælp af målrettede kompetencegivende uddannelser med de metoder, der virker bedst til opgaven, det kan være at lave, etiske budgetter, etiske pejlemærker, etiske strategier, et etisk brand og en vedholdende effektiv undervisningseffekt og adfærdsregulering, styrker vi hver enkelt medarbejder.

Emner på uddannelsen: Hvorfor skal man have etiske regler og retningslinjer? Hvad er etisk principper? Hvem anvender dem og hvilken virkning har de. Har det effekt på bundlinjen? Toplinjen? Hvordan kan man bruge etik til noget i sit daglige virke i en virksomhed. Det kan være svært, at følge disse regler og retningslinjer. Hvorfor er det svært, og hvordan kan det blive lettere?

Kurser i at træne instinktet, intuitionen og få stærkere inspiration

Kontakt for at høre nærmere og om pris

SPÆNDENDE EVENTS OG FACILITETER

ETISK SALON

“DER HVOR STORE HJERNE OG STORE HJERTER MØDES”

SOM UNDERHOLDNING OG INSPIRATION TIL GENERALFORSAMLINGER, STRATEGISKE MØDER, KONFERENCER, MORGENMØDER, GÅ HJEM MØDER, BESTYRELSESMØDER.

 

PIONEERMETODEN SKABER SUCCES MED FREMTIDENS LEDERSKAB!

“Hvorfor og hvordan skal vi tænke teknologi og mennesket sammen?”

Fremtidens lederskab ligger ud i fremtiden, er ukendt, og kan ikke umiddelbart defineres, men indflydelsen skal ske nu og her. Det kræver mod at træde ud i det ukendte, og skal være den, der definere sit eget lederskab. Kan vi spå ud i fremtiden? Kan vi sikre os?

Hvordan mon “ledernes landkort” ser ud i fremtiden. Hvilke teknologiske udfordringer og menneskelige udfordringer viser sig. Hvorfor skal vi tænke mennesket og teknologi sammen?

Det kræver en udvidet bevidsthed, at kunne rumme, at skue ud i fremtiden og kunne definere den, og få indflydelse på sit eget liv og andres liv. Der ligger et meget stort ansvar i erhvervslivet, fordi det er erhvervslivet, der skaber vores fremtid, i samarbejde på politiske arena, igennem teknologiske fremskridt, ved hjælp af  det sociale kapital, som bevæger de forskellige kulturer og skaber trends.

Det kræver en udvidet bevidsthed omkring, hvordan mennesker egentligt fungerer, og ledere må derfor nærmest være lommefilosoffer, hobbypsykologer og pædagoger, for at kunne rumme mere og kunne bære et større ansvar i organisationen og i virksomhederne. Derfor må du kende dig selv bedre, så du bedre kan kende andre.

Det har egentlig altid været sådan, men ord er taknemmelige og uden bevidste handlinger, skabes der en naturlig uforudsigelighed, hvor ingen kender dagen og retningen. Det skaber mere stress og sygdom, end godt er, og værdierne går tabt.

At investere i det ukendte, er at investere i en forudsigelig fremtid, hvor overbyggende uddannelser, igennem ordentlighed, giver en udvidet bevidsthed, som er nødvendig for at kunne “SE” ind i fremtiden, for at kunne skabe en succesfuld og værdifuld fremtid i dit lederskab.

FORESTILLINGSKRAFTEN KRÆVER ETISKE PEJLEMÆRKER!

Forskere mener, at forestillingskraften er en væsentlig evne at tilegne sig, når der skal ske digital transformation. Det betyder, at det digitale transformationer er menneskelige fremskridt og ikke teknologiske fremskridt. Det må erkendes og tages højde for, så frygten for de teknologiske forandringer mindskes.

Forestillingsevnen kan være et “farligt” område at bevæge sig ind på, for hvad er FUP og hvad er FAKTA, når vi forestiller os noget? Hvorfor kan det være “farligt”? Hvordan kan vi i så fald skelne? Hvordan virker forestillingskraften, og hvad sker der egentlig, når vi bruger den? Svarerne på de spørgsmål, er vores spidskompetence.

ETISK BUDGET GIVER OVERSKUD!

ETIK som overordnet “organ”giver omgivelserne sikkerhed, stabilitet, forudsigelighed og dermed et værdifuldt kvalitetsstempel. Investeringen er en løbende ”indtjening” for både virksomheder, ledere, ansatte, kunder og samarbejdspartnere, som kan følges på toplinjen, bundlinjen og specielt det der sker mellem linjerne. Jo mindre etiske dilemmaer, der er at forholde sig til, jo lettere er et at tjene penge.

At arbejde med et etisk budget sideløbende med økonomien, vil skabe større tilfredshed og merværdi for omgivelserne, fordi mennesker er vigtigere end penge, trods alt.

ETISK STRATEGI GIVER INDFLYDELSE!

Alt tilbydes som foredrag, evt med indlagt workshops, med god underholdning, erfaring og viden baseret på egne oplevelser.

Vi har en række guestsspeakers, som vi ønsker og har mulighed for at invitere , for at skabe flere dialoger omkring ETISK BEVIDSTHED.

Den ETISKE SALON vil i starten befinde sig rundt omkring i landet. Oplysninger tilgår.

Rådgivning og sparring omkring etik er investering i en ægte og bæredygtig fremtid

Erkendelser er processer og bidrager til transformation. Det kan tage tid at få truffet en beslutning om endeligt at gøre noget ved det, som længe har presset på. Når du finder den rette person, det rette sted, det rette netværk, til at rådgive og sparre, er du sjældent i tvivl.

Vi taler med mange, som har brug for den sidste afklaring, enten om mulighederne i relation til deres nuværende rolle, eller muligheden for at blive optimeret og få en udvidet bevidsthed omkring dem selv, organisationen, virksomheden og omgivelserne. Ring til os og få ren besked.

Stifter og direktør, samt erfaren og dreven erhvervskvinde
– Mona Camille Petersen

Foredragsholder, erfaren erhvervsmand. Speciale: Code of Conduct
– Finn Bo Jensen

Kontakt os

Vi ringer dig meget gerne op, men vi skal bruge dit nummer!

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.