Ring til os på 60 18 81 33

Etik er lederudvikling

Stifter, Mona Camille Petersen`s baggrund viser styrke, mod og mangfoldighed, som Pioneer , har hun før vist vejen for andre, som første kvindelige Militærpolitibetjent i Søværnet, Danmarksmester i styrkeløft og vægtløftning, sølv til Nordisk mesterskabt. Hun er uddannet Politibetjent og været leder i det pædagogiske fagfelt, konsulent i psykiatrien, selvstændig erhvervsdrivende.

“Mit virker handler om, at styrke den enkelte, i sammenhængskraft af andre. Formidlingen ligger som klar gylden tråd, med stærke eksempler og berigende historier i det sam-spillende nærvær”

“Etikken er så stærk i sin kraft, at den kan transformere direkte”

AFHOLDER DEBATMØDER med WORKSHOPS :

1. Hvad skal der til for at opnå de nødvendige erkendelser hos ejerledere?
De menneskelige aspekter – åbenheden og viljen til nødvendig udvikling for fremtiden – fundamentet i strategi for sammenhængskraft og bæredygtighed.
Her vil jeg komme med en virkelig historie fra politiet omkring en voldsom ulykke/hændelse, som illustrerer et billede af, hvor galt det kan gå, hvad der skal til for at være bedre forberedt, hvordan man kan forberede sig på noget uventet/ukendt, osv. En dagligdagsting som kan overføres på dagligdagslivet og som kan bruges til reflektioner/konklusioner, som alle kan sætte sig ind i og sammenligne med. Jeg tænker her, at for at få bevæget ejerledere, vil det være godt at tage dem med ind i en “ulykke” som kan bevæge dem og ikke en intellektuel udredning af et andet firma, som har haft udfordringer osv. Jeg vil gerne stimulere ejerlederne på en lidt anderledes måde for at åbne dem mere og gøre indlægget mere interessant og spændende fra andre vinkler. Det kan give flere gevinster.
2. Hvor skal/kan elastikket strækkes?
De samlede udfordringer – mod til at træffe de nødvendige beslutninger, som er drivkraften til at kunne skabe resultater.
Her vil jeg drage mig selv mere med ind i det som menneske med mit mod til at klare de udfordringer, som jeg selv har haft ex i forhold til være den første kvinde i militærpolitiet, gå i front og ikke vide, hvad der vil ske, men være sig så bevidst om processen, at det ikke kan være anderledes. Det giver en form for tryghed og sikkerhed i sig selv. Hvordan skære man ind til benene, og kan være så sikker på, at det kan lykkedes? Her kommer pkt 1 ind. Erkendelser og en smule inspiration omkring skelneevne, intuition, forestillingskraft mm.
3. Bliver ressourcerne brugt ordentligt?
Effekten af strategien skal give mening –  motivation og inspiration.
Her kommer mere af fremtiden i spil omkring bæredygtighed og sammenhængskraft, som også skal erkendes i mennesket, som vil give stabiliteten, modet til at strække elastikket og ikke mindst viljen til at tro på, at det kan lykkedes at skabe en bedre fremtid til trods for de umiddelbare omkostninger, møje og besvær. En gennemarbejdet kultur/struktur med et etisk perspektiv vil give mere ro til at gro, til at nå i mål. Det er det, der skal til. Der bliver samlet op på pkt 1 og 2 så de får gennemslagskraft.
4.Hvor og i hvad skal der investeres for fremtiden?
Fremtidsperspektivering som skal give sikkerhed, tryghed og stabilitet.
En opsamling af punkt 1, 2 og 3 og en “opsang” til ejerledere omkring at få det bedste ud af alting, som man har med at gøre, fordi giver sammenhængskraft, og det kræves der for at kunne skabe bæredygtighed. Det kræver først og fremmest et personligt bevidst arbejde omkring egne værdier og principper, som skal lyse som fyrtårne igennem virksomhedskulturen, når der bliver tåget og ingen andre kan se lyst på fremtiden. Så skal ejerlederne altid kunne se lyset i og af fremtiden. Jeg vil komme en intro omkring, hvad jeg og etikken kan gøre for en virksomhed, så ejerlederne kan få et indtryk af, hvad de kan bruge en som mig til.
Vi kan lave et forløb, hvor der arbejdes med de 4 punkter over en kortere periode i et netværk.
Og lidt mere her
  • HVAD styrker sammenhængskraften i MENNESKET, og arbejdskraften i SAMFUNDET?
  • HVAD indeholder det BÆREDYGTIGE MENNESKE?
  • DERFOR fungere demokratiet ikke! HVAD kan et samfund og borgerne så stille op?
  • HVORDAN kan “Hvidvask” få mulighed for at blive kåret som året 2018`s ord i et VELFÆRDSSAMFUND?

Hvordan kan alt dette ske, når danskerne har mere fritid end nogensinde, og har flere penge til rådighed, end nogensinde?

Hvad kan du få som studerende på Institut for Etisk Bevidsthed?

På INSTITUT FOR ETISK BEVIDSTHED kan du blive klogere på sig selv og dermed også andre. Det giver styrke og større mod til at være dig.

Mangler eller savner du en virkelighed, hvor der findes tillid?

Du kan søge ind som kandidat på AKADEMIET og blive uddannet ETISK COACH i 3. grad.

Du kan som virksomhedsejer få en analyse over jeres interne kaos og hvordan du skaber overskud. Der er mulighed for at hjælpe jer med virksomhedens CSR. Iøvrigt er det SEXET at have overskud og styrke igennem dit virke.

Du kan søge ind på LABORATORIET og udforske dig selv og dine mentale/telepatiske evner. Det skaber SPÆNDING i dit liv.

HVORFOR SKAL DU VÆLGE BLIVE KANDIDAT? FORDI…

du og andre kan simpelt hen ikke holde til at være splittet og usammenhængende i en dagligdag. Sygedage, stress og mangel på trivsel nulstiller de fleste menneskes vilje til at yde noget for andre! Så du skal have samling på dig selv, så kan du bedre være til gavn for andre. Alle mennesker har brug for at være til gavn for andre, for at have en følelse af værdi.

MIT LØFTE TIL DIG…

Du lærer at lytte til dit hjerte, blive styrket i hjertet, i samspil med “hovedet” i takt med samvittigheden og sund fornuft. Det er dig, der skal gøre arbejdet, og mig der inspirerer dig igennem det arbejde, som jeg har praktiseret igennem mange år og praktiserer hver dag.

Den kærlige stille stemme, der kommer fra hjertet taler om passion og din mission. Den stemme, der vælger lighed, frihed og værdighed, i stedet for dramaer og trængsler.

SAMARBEJDET…

Du KAN SELV, når du går herfra.

SAMARBEJDET med virksomheden…

Analyse af kaos til at skabe orden evt igennem CSR. Forberedende dialog omkring dig/din virksomhed med klarsyn på dine omgivelser, hvor der aftales et forløb igennem analyser, forventningsafstemning, gennemførelse/træning, og opfølgninger i takt med transformationsprocesserne.

Jeg giver størst værdi, når jeg rammer præcist dér, hvor der er behov.

PÅ DAGEN…

Med udgangspunkt i en fælles forberedelse og forventningsafstemning, lader jeg forskning, underholdende formidling, mine erfaringer og mit klarsyn møde dit behov. “Data” af viden og visdom, som du kan integrere med i øjeblikket og det bliver godt og berigende.

“For mig handler dagen om at levere en klar gylden tråd med stærke eksempler og berigende historier i nærværet, samt skabe en energifyldt atmosfære. Når tilliden er opbygget, kan der ske direkte transformationer i møderne. Så stærk er etikken i sin kraft”

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.