Ring til os på 60 18 81 33

Etisk virksomhedskultur

Når der skal skabes en etisk virksomhedskultur, kræver det transfomationer. Små som store. Det er mennesker, der kan transformere. Ikke teknologi og digitalisering. Så derfor tager det tid at kunne få en transformation til at ske. Det kan være en digital tranformation, der skal gennemføres, hvor arbejdsgange skal sikre mere stabilitet og forudsigelighed. Det kan være en kulturel transformation, som skal gøre op med de små “subkulturer”, som kan skabe grobund for korruption, bestikkelse og mobning, der skaber uforudsigelighed, usikkerhed og ustabile ansatte. Når vi er færdige med opgaven, har de ansatte fået stor glæde og værdi af tranformationen. Der er lagt et etisk fundament, som skaber sikkerhed, stabilitet og forudsigelighed i hverdagen på tværs af generationer og kulturelle forskelle.

Etisk bevidst virksomhedskultur, gør transformationer lettere. Digital transformation sker ved hjælp af mennesker.

ETISKE PRINCIPPER OG REGLER ER HER FOR AT BESKYTTE OS, SOM ER EN NATURLIG FORM FOR FORSIKRING, DER MINDER OS OM DE VÆRDIER, DER FÅR OS TIL AT LØFTE I FLOK, I SAMFUNDET, SAMT I ENHVER VIRKSOMHED.

Det er ikke alene KUNDERNE/KLIENTERNE og alle de ANSATTE ER allerede omfattet af den FORSIKRING igennem SOCIAL KAPITAL, og MENTAL KAPITAL som vil vokse i værdi, når etikken kommer mere i spil.  Hele vores samfund er omfattet af etiske principper og retningsregler, samt det uskrevne imellem linjerne, de etiske dilemmaer, som er emotionelle udfordringer.

ETIK  skaber ORDEN I KAOS. Etiske principper og regler er den drivende kraft, der skaber STABILITET  i vort samfund for det arbejdende folk, der skal løfte Danmark videre.

INSTITUT FOR ETISK BEVIDSTHED, er et synligt bevis, der er opstået som et BEHOV, grundet manglende evne til at løfte i flok i vores samfund og frygten i uforudsigeligheden. TRANGEN TIL BESTIKKELSE, KORRUPTION og manglende ansvarlighed. Det være sig i det offentlige generelt og i det private. Det være sig på den politiske arena, og i mediernes søgelys, hvor det virker til, at der er mere fokus på ”hollywoodeffekten” , end på en realistisk hverdag, der skal få vores samfund til at fungere ordentligt.

VORES GENNEMGANG af ETIK er så vigtigt, at det skal gennemgås i diverse virksomheder og organisationer mindst 1 gang om året. Ligesom når en pilot skal til lægetjek og en politibetjent skal på skydekursus og kørekursus.

GRUNDEN til denne omhyggelige gennemgang skyldes at der er så mage FAKE NEWS og FÆLDER/FIRSTELSER overalt, at det vil være et kvalitetstegn, at gennemgået vores kursus. Således at man bliver mere klar over, hvad man er oppe imod og kan håndtere disse udfordringer.

SOM STIFTER af Institut for Etisk Bevidsthed ønsker vi at bidrage til at styrke virksomheder og det sociale kapital generelt, og skabe muligheden for en mere forudsigelig fremtid, fordi vi ønsker mere tillid i samfundet generelt, så vi bliver dygtigere til at kunne løfte i flok.

Headlines om stifter og direktør, Mona Camille i meget korte linier:

Første kvinde der stillede sig på podiet til Danmarkmester i styrkeløft og vægtløftning. Vandt guld i 5 år i træk og en sølvmedalje til NM i styrkeløft.

Første kvinde, PIONEER, uddannet i militærpolitiet i SVN, bodyguard, hundefører, 10 års tjeneste, hvorefter jeg søgte ind i politiet, hvor jeg var ansat fra 1998-2007, hvorefter jeg tog orlov med endelige afsked i 2010. I politiet blev det til en generalist uddannelse med tjeneste i Roskilde, KBH, Esbjerg og Århus. Oplevede 112 blive implementeret i Esbjerg politi og har lavet flere tiltag/projekter, for at gøre politiets tjeneste MERE EFFEKTIVT og ETISK BEVIDST.

I 2007, leder på en døgninstitution for uregerlige unge, i det private erhvervsliv, blev udfordret af en direktør, der var uddannet i dansk supermarked, samtidig med lederkurser på Århus Business Akademi.

I 2010, selvstændig erhvervsdrivende, hvor jeg løste opgaver for virksomheder, og havde ansatte.

I 2014 , Norge uden først at søge arbejde for at finde ud af, hvad man kan som bare et menneske, uden uniform, uden tryghed, uden sikkerhedsnet. Hvordan trives jeg i uforudsigeligheden? Hvordan var det at starte på en frisk i et nyt land? Her fandt jeg tydligere ud af mine etisk værdier og principper, samt hvad de kan bruges til. På vandreture i fjeldene blev støjen mindre og mindre. Det gik op for mig, at livet var helt anderledes, end jeg umiddelbart troede, når støjen forsvandt.

I 2016,  Iværksætter, A/S i Norge hvor tankerne omkring et institut for Etisk Bevidsthed for alvor begyndte at tage fat.

I 2017 fortalte min yngste datter, at jeg skulle være mormor. Så jeg besluttede mig så for, at flytte hjem til Danmark igen og starte Institut for Etisk Bevidsthed.

I marts 2018 blev Institut for Etisk Bevidsthed oprettet, og vi begyndte at undersøge dets eksistensberettigelse i Danmark. Var der nogen, der i det hele taget var interesseret i ETIK? Der var stor interesse for gerningen og jeg fortsatte udviklingen.

Institut for Etisk Bevidsthed en realitet, hvor rammerne er en gård, og med en investor i baghånden. Vi er altid klar til at dele ud af vores fælles erfaringer til gavn for samfundet og derfor byder vi ind her, som et af de fagområder, hvor det bestemt er vigtigt, at kunne agere etisk korrekt indenfor regler, love og rammer, samt kende de de usynlige etiske kodeks, som altid vil være i mellemmenneskelige relationer, og som kan styrke hver enkelt menneske i sit arbejde, hvis man er bevidst om dem.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.