Ring til os på 60 18 81 33

Lederuddannelse

Ledere skal dyrke talenter. Vi dyrker talenter i ledere!

Udfordringerne for fremtidens ledere og koder til at løse dem.

Der var engang, hvor menneskeheden endnu stadig var svækket af stress, angst og traumer fra gamle tider, hvor korruption, bedrageri og bestikkelse herskede. Der var totalt kaos i samfundet.

Erhvervsvirksomhederne havde svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Generationerne imellem havde svært ved at kunne mødes i de traditionelle rammer, da internettet have gjort sin indvirkning overalt i vores samfund og det skabte splitting mellem det gamle konservative mindset, og det nye innovative mindset.

Den politiske arena virkede som en romersk colosseum. Økonomien brast sammen. Det ualmindelige blev almindeligt, og de sociale trends gjorde op med de værdier, som samfundet var bygget op af igennem generationer.

Konsekvenserne af store naturkatastrofer og handelskrige aktiverede de ledere, der stadig var i stand til at tænke selv, i besiddelse af sund fornuft og god samvittighed.

Det var nødvendigt for at udvikle kulturen i en retning, som kunne bidrage til at få mere tilliden, få dyrket og styrket talenter i vores samfund, til gavn for den digitale revolution og teknologiske udvikling.

Etik og Ledelse blev stiftet i år 2018, grundet behovet for denne udvikling.

Vi er, nu i fremtiden, godt på vej til at skabe nogle nye traditioner. Men det tager tid, som kræver tolerance, tålmodighed og tillid.

I dag ser vi tilbage på den mest barbariske tid i menneskehedens historie. Fordi egentlig var vi vidende, men handlekraften, modet og viljen manglede, indtil det gik så galt, at der ikke var nogen vej udenom.

Ingen i Danmark var klar over, hvad det havde af konsekvenser, før det eskalerede efter valget i 2019, hvor intet blev som før. På den politiske arena blev skaderne fatale, fordi for få politikkere kunne finde ud af at samarbejde om, at bane vejen for et bæredygtigt og sundt samfund.

Alle trak i hver sin retning, uden at forholde sig til data, fakta og virkeligheden, men udelukkende handlede ud fra selvvinteresser, statestikker og analyser.

Fake News, manipulation af data, kunstig intelligens og menneskelig intelligens, bragte hele menneskeheden i fare for at destruere sig selv, grundet uvidenhed og lukkethed.

Brexit banede vejen til en form for uafhængigt selvstyre i et fallerende EU, som gik igennem en enorm transformation, som til trods for en enorm vanskelig og tidskrævende proces, banede vejen til en visning af et værdifulde samarbejde, der nu er på tværs af landene.

Et råd er nu i fuld gang med at få skabt en statsreform, som skal danne rammerne om en ny fælles politisk arena både i Europa, i samråd med resten af verden.

Globalismen er i fuld gang med at udvikle sig, men ikke som vi forventede, som en ensretning, fordi udfordringerne blev anderledes og det artede sig til, at hver land i dag, er igennem en bevidst udvikling af social transformation, en digital revolution, samt en økonomisk og politiske reformation, hvor værdierne er i spil på en anderledes måde.

Etik og Ledelse har vist og banet vejen igennem flere år til et rigere landskab for lederskabet for mange, fysisk, personligt, psykisk og mentalt, for først og fremmest at kunne tåle det press, for derefter at kunne skabe mulighederne til at gen-danne værdier og dannelse i virksomheder, samt generelt i vores samfund.

Stifteren, Mona Camilles virke i samspil med diverse partnere, har bidraget og bidrager stadig til udviklingen af en bevist social transformation, en digital revolution, samt en økonomisk og politisk reformation overordnet set.

Intentionen med at stifte Etik og Ledelse dengang var, at skabe omtale omkring etik og forandre kulturen, som er blevet skabt af det konservative mindset til at skabe en kultur som skabes af et innovative mindset.

Hvad var det så Etik og Ledelse banede vejen for og åbnede muligheder for?

En fælles erkendelse af, at vi alle er i sammen båd, og må stå til måls med konsekvenserne, samt tage et større ansvar.

Det første skridt var at åbne sindet, for at kunne styrke intellektet. Det næste skridt var at turde mærke hjertet, for at blive mere intelligent. Det næste skridt var at bygge intelligente broer for at skabe nye traditioner imellem generationer, i en virkelighed med hastende teknologiske fremskridt og en digital revolution.

Hvad flere og flere blev klar over er, at hvad vi ikke kan finde ud af selv, kommer helt naturligt i kraft af evolutionens krav til menneskets samlede udvikling af både hjerne og hjerte. Det havde store konsekvenser dengang for flere år siden. ALT for store.

Så i dag har der bredt sig en generel erkendelse af, at jo hurtigere, vi hver især tør se os selv i spejlet, og hinanden i øjnene, jo hurtigere udvikles vi og kan være handlekraftige, i takt med hinanden for at kunne skabe et værdigt og bæredygtigt samfund.

Etisk bevidsthed baner stadig vejen for en ægte og bæredygtig fremtid igennem erkendelses-læren og igennem regulering af menneskelig adfærd.

“Etik redskabet for værdiopfattelse og det er i værdierne, vi mødes ægte og ærligt”.

Ledere der søger gen-dannelse og erkendelseslære omkring Etik og Ledelse har intentioner om at skabe en bedre verden, og et ønske om at bidrage til mere af det gode?

Det er blevet et kvalitetsstempel at være en personlighed, en ETISK PIONEER, som arbejder målrettet på, at have en væren i en etisk bevidsthed igennem et autentisk og integreret lederskab, i en erkendelse af, at tiden er kommet til større medmenneskelighed, og de værdier samt principper, der hører med til den.

Ledere ved nu, at de ikke kun er deres egen lykkes smed. De bidrager også til at andre bliver deres egne lykkes smede og alle oplever vækst derved. Det er et kæmpe ansvar, de må tage og det er en ærefuld mission i respekt for stillingen.

At lære sig selv bedre at kende, er bæredygtigheden i selve mennesket.

Stifteren af Etik og Ledelse, Mona Camille ved, at livet ikke længere udelukkende behøver at være en kamp, men også kan være en fornøjelse og berigende. Det er et valg og alt er muligt.

Her er nogle af Etik og Ledelses kerneværdier, som vi skal kloge på i ind imellem gennem faglighed og forskning i lederen selv

 • Stabilitet skal findes i dit center.
 • Nærværet er din sikkerhed.
 • Intuition skaber forudsigelighed
 • Mental kapital styrker ansvarligheden.
 • Et afbalanceret sind giver energi
 • Frihed udvikler forestillingskraften.
 • Tillid letter presset.
 • Respekt gør udvikling mulig.
 • Tolerance letter stemningen.
 • Sammenhængskraft gør bæredygtighed muligt.
 • Respekt gør udvikling mulig.

Af stifter, Mona Camille

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.