Etik er overordnet set et hjerteligt anliggende, som definerer de indre menneskelige egenskaber og afbalancerer psyken.  Etik skaber orden, bæredygtighed og fremdrift, fordi  etikken styrker mennesket indefra, så du står stærkt og tillidsfuldt, i kraft af dig selv. 

Stifter af Institut for Etisk Bevidsthed, Mona Camille bidrager til at skabe bæredygtige mennesker og virksomheder igennem den Etiske Bevidsthed, og støtter herved også op omkring flere af FN-Verdensmål.

Gennem Institut for Etisk Bevidstheds arbejde med mennesker, fremmes den mentale og psykiske sundhed, ved at styrke immunforsvaret og der skabes trivsel generelt i og omkring mennesket og dermed også i virksomheden.

Det kræver en disciplineret indsats at blive til et bæredygtigt mennesket, og er en igangværende process, som der skal være opmærksomhed omkring.

Du kan søge ind på akademiet og blive uddannet Etisk Coach. Du får udleveret et diplom efter indsats og grad. Det vil være en kæmpe fordel for dig, fordi du hurtigere kan nå rigtig langt med dig selv.

Efterfølgende har du mulighed for at  træne mentalt/telepati i laboratoriet. 

Hvad opnår du?

Det vil altid være individuelt, hvad enkelt deltager opnår i erkendelsen af, at du er dig, med dit potientiale. Det er dog en essens i den Etiske bevidsthed, som vil være ens for alle.

Der er fortløbende en individuel supervision i undervisningen, meget ofte påpegende konsekvens, fordi det er erkendelses-læren, hvorved der kan opnås indsigt i dig, og i andre. Det er ikke korrekthed, men definitioner og symbolik, der er det væsentligste “sprog”  i forhold til meningen, i og omkring det der blev sagt og arbejdet omkring, fordi det er af uendelig stor betydning, for din indre erkendelse til brug for transformation til større gavn for samfundet.

Det er iøvrigt altid i “krise”, at der skabes den nødvendige mulighed for indsigt,  som så giver grobund for den livsfilosofi og virkelighed, der er bære af sandhed og mening, som forløser og fritstiller.

​Kurser på akademiet giver ganske enkelt, over tid, svar på det dit indre har bedt om, dit potentiale, din mission igennem tidsepoker.

At blive i direkte kontakt med dit højere selv, vil give øge din kapacitet af intelligens og udføre noget, som du ikke troede var muligt.

Altid at turde stå ved dig selv, være tro mod dig selv, og endnu stærkere bliver du, når du oparbejder tilliden til, at alt går, som det bedst kan altid.

Du kommer aldrig mere til at være NØD til noget. Du kommer til at VIDE hvad du ER og hvad du VIL.

Hvad kan underviserne?

Underviseren er i konstant udvikling, i samspil med kursusdeltagerne.

Efter hvert kursus, må/kan du erkende, at der for dig er sket stor udvikling, i det du kan, vil og har lyst til. Det er både en indre og en ydre udvikling, i takt med ansvarlighed overfor dig selv, og som giver endu større værdi i samspil med andre. Synergieffekten spiller sin rolle her.

Den Etiske bevidstheds formåen, skal ikke forveksles med den moralske adfærd, men med den indre kraft, der kan ændre adfærd og den virkelighed, som du er en del af.

Direkte erkendelser opleves umiddelbart sandt, og er altid det, der har den stærkeste brugsværdi, som aldrig kommer i konflikt med andet, end uhensigtsmæssige tankemønstre.

I øvrigt, etik, moral, adfærd, kan ikke planlægges eller nedskrives, det må erfares igennem oplevelser, hvorefter det erfarede bliver til visdom, en indre erkendelse og styrker DIG!

Etisk Coach?

Du får udleveret diplom efter dit talent og potentiale, som vil blive beskrevet på diplomet. Der er 3 grader af diplomer, og afhængig af din udvikling, vil det være resultatet af at få udleveret et diplom.

3. grad af Etisk Coach: Oplev INTEGRITET– et to års forløb ved deltagelse af mindst 16 kurser og med koncentreret opfølgning, indtil du kan stå selvstændigt på egne ben i dit virke.

 • Opnå en sund og afbalanceret psyke.
 • Styrk din intuition og oplev dine egenskaber.
 • Find dine potentialer og find din vej og virke i livet
 • Intensiv træning af bevidsthedsrejser og klarsyn
 • 1:1 Livsvejledning.
 • Et til to års forløb som altid forud tilrettelægges efter individuelt behov.

PRIS pr år kr. 45.000,-

2. grad af dannelsen til Etisk Coach: Lær at være autentisk og løse konflikter igennem PEACEMANAGEMENT, som noget nyt – et års forløb ved deltagelse af mindst 8 kurser, giver mulighed for at få et DIPLOM  til brug i dit virke, som peacemanager.

 • Find modet til at være tro mod dig selv – Træning af din intuition.
 • Viden om konflikt- og krisehåndtering
 • Viden om peacemanagement.
 • Undervisningsmateriale til brug i dit virke.
 • Konkret vidensbank og visdomsbank til brug for dagligdagen.
 • Intensive 1:1 forløb over maximalt 3 mdr.

PRIS halvårligt kr. 24.600,-

1. grad af dannelsen til Etisk Coach:  Styrk din egen SOCIAL KAPITAL* og lær at være autentisk igennnem  forståelse af, hvem du er – forløbet er individuelt. Der skal x antal kurser i løbet af et år, før du kan opfylde krav til at modtage diplomer.

 • Forståelse for, hvad og hvem du er- afklaring af sociale udfordringer.
 • Find modet, til at have et åbent sind – Potentialer
 • Intensiv psykologisk bevidsthedstræning – Styrker din psyke
 • Forståelse og opnåelse af en struktureret dagligdag.
 • Konkret vidensbank og visdomsbank med til brug i dagligdagen.

PRIS pr. gang kr. 3.750,-  uden forplejning

PRIS kr. 500,-  for et værelse til 2 personer

PRIS kr. 500,-  Forplejning: 2 x morgenmad, 2 x frokost, 1 x middagsmad.

Vand er med i prisen. Andre drikkevarer kan købes.


WEEKENDKURSER 2019

Hold 100 Uge 12 kl. 10-17 / lør+søn 3.750,-
Hold 101 Uge 17 kl. 10-17 / lør+søn 3.750,-
Hold 102 Uge 20 kl. 10-17 / lør+søn 3.750,-
Hold 103 Uge 24 kl. 10-17 / lør+søn 3.750,-
Hold 104 Uge 34 kl. 10-17 / lør+søn 3.750,-
Hold 105 Uge 38 kl. 10-17 / lør+søn 3.750,-
Samlerabat opnås ved køb af mere end 1 weekend!
Hold 106/107 uge 42/46
1:1 forløb Dato efter aftale 50 minutter 1.500,-

Der inviteres til Etisk Salon i 2019 på

Gravholt Gård, Melholtvej 24, 9370 Hals fra kl. 18.30 – 22.00.

Dato: 3. Januar          kl. 18.30 – 22.00

Dato: 7. februar        kl. 18.30 – 22.00

Dato: 7. marts           kl. 18.30 – 22.00

Dato: 2. maj               kl. 18.30 – 22.00

Dato: 6. juni               kl. 18.30 – 22.00

Dato: 8. August         kl. 18.30 – 22.00

Dato: 5. september Kl. 18.30 – 22.00

Dato: 3. oktober       kl. 18.30 – 21.30

Dato: 7. november   kl. 18.30 – 21.30

Dato: 5. december   kl. 18.30 – 21.30

hvor der bliver diskuteret etiske emner, og efterfølgende vil resultaterne blive synlige i diverse medier, så de kan få indflydelse og der bliver samlet materiale til en bog, som bliver udgivet, når der er nok “stof” til eftertanke og genmæle. Vi skal bruge vores tid fornuftigt.

Du er så hjertelig velkommen til at bidrage med dit livssyn og klarsyn på vores fællesvirke i samfundet. Det har stor værdi at dele og at stå sammen.  Der bliver serveret en let anretning, kaffe og smågodt. Pris: 200.00 Kroner + moms