Etik er overordnet set et medmenneskeligt anliggende, som definerer de indre menneskelige egenskaber i samspil med fagligheden. Etik afbalancerer psyken og skaber orden i kaos. Etik styrker moralen og bæredygtighed. Den skaber fremdrift, fordi  etikken styrker mennesket indefra, så det står stærkt og tillidsfuldt, i kraft af sig selv. 

Stifter af Institut for Etisk Bevidsthed, Mona Camille bidrager til at skabe orden og balance i virksomheder igennem et Etisk beredskab. 

Gennem Institut for Etisk Bevidstheds arbejde med mennesker afbalanceres den mentale, den emotionelle og psykiske sundhed og der skabes trivsel generelt i og omkring mennesket. Dermed også i virksomheden.

Det kræver en disciplineret indsats, at blive til et bæredygtigt mennesket, som er et alsidigt, rummeligt menneske. Disciplinen er en igangværende process, som der skal være opmærksomhed omkring.

Det er iøvrigt altid i “krise”, at der skabes den nødvendige mulighed for indsigt,  som så giver grobund for den livsfilosofi og virkelighed, der er bære af sandhed og mening, som forløser og fritstiller.

At blive i direkte kontakt med et højere bevidsthedsniveau, vil give øge din kapacitet af intelligens og udføre noget, som du ikke troede var muligt.

Altid at turde stå ved dig selv, være tro mod dig selv, og endnu stærkere bliver du, når du oparbejder tilliden til, at alt går, som det bedst kan altid.

Du kommer aldrig mere til at være NØD til noget. Du kommer til at VIDE hvad du ER og hvad du VIL.

Hvad kan Mona Camille?

er selv i konstant udvikling, i samspillet

Efter hvert møde, må/kan du erkende, at der for dig er sket stor udvikling, i det du kan, vil og har lyst til. Det er både en indre og en ydre udvikling, i takt med ansvarlighed overfor dig selv, og som giver endu større værdi i samspil med andre. Synergieffekten spiller sin rolle her.

Den Etiske bevidstheds formåen, skal ikke forveksles med den moralske adfærd, men med den indre kraft, der kan ændre adfærd og den virkelighed, som du er en del af.

Direkte erkendelser opleves umiddelbart sandt, og er altid det, der har den stærkeste brugsværdi, som aldrig kommer i konflikt med andet, end uhensigtsmæssige tankemønstre.

I øvrigt, etik, moral, adfærd, kan ikke planlægges eller nedskrives, det må erfares igennem oplevelser, hvorefter det erfarede bliver til visdom, en indre erkendelse og styrker DIG!

Der inviteres til Etisk Salon i 2019 på

Gravholt Gård, Melholtvej 24, 9370 Hals fra kl. 18.30 – 22.00.

Dato: 3. Januar          kl. 18.30 – 22.00

Dato: 7. februar        kl. 18.30 – 22.00

Dato: 7. marts           kl. 18.30 – 22.00

Dato: 2. maj               kl. 18.30 – 22.00

Dato: 6. juni               kl. 18.30 – 22.00

Dato: 8. August         kl. 18.30 – 22.00

Dato: 5. september Kl. 18.30 – 22.00

Dato: 3. oktober       kl. 18.30 – 21.30

Dato: 7. november   kl. 18.30 – 21.30

Dato: 5. december   kl. 18.30 – 21.30

hvor der bliver diskuteret etiske emner, og efterfølgende vil resultaterne blive synlige i diverse medier, så de kan få indflydelse og der bliver samlet materiale til en bog, som bliver udgivet, når der er nok “stof” til eftertanke og genmæle. Vi skal bruge vores tid fornuftigt.

Du er så hjertelig velkommen til at bidrage med dit livssyn og klarsyn på vores fællesvirke i samfundet. Det har stor værdi at dele og at stå sammen.  Der bliver serveret en let anretning, kaffe og smågodt. Pris: 200.00 Kroner + moms