Stifter af Institut for Etisk Bevidsthed, Mona Camille bidrager til re-building og styrkelse af personligheden, igennem den Etiske Bevidsthed, ved hjælp af erkendelseslære og dannelse. Du kan søge ind på akademiet og blive uddannet Etisk Coach, hvorved du kan opnå at få udleveret et diplom efter indsats og grad, ved at følge undervisningen på akademiet. Efterfølgende har du mulighed for at  træne mentalt/telepati i laboratoriet. I pagt med det, der er menneskeligt naturligt.

Personlighed, sjæl og ånd. Alle 3 indeholder du. Akkurat ligesom du indholder sårbarheden, den private del af dig, personligheden, din fremtoning og professionen, dit virke i samfundet. Om du vil det eller ej har du en sjæl, som “kalder” på dig igennem disse tre, fordi den vil erfare så meget som muligt, i ethvert liv. Du oplever formentlig modstand på to af de tre, og det er helt normalt, da det er en del af din natur, der giver modstanden, så du kan blive et stærkere bevidst menneske. Den modstand betyder i realiteten “bare”, at når du vinder over den, opnår du større kraft og stærkere kærlighed.  
Sjælen er den, der er stærk og den der egentlig skal lære og erfare igennem personligheden, så du bliver stærk. Derfor kommunikere den kærligt og særdeles ærligt, mens den er opmærksom på dig og din personlighed, i samspil med det, der er naturligt.
Der er specielt fokus på relationer ved studier på Akademiet,  fordi her vil udfordringerne give mening og skabe grobund for din vækst, samt at få integreret et etisk bevidst mindset, som giver fred og ro til at bevare overblikket i dit liv og få mulighed for at skabe det liv, som du ønsker.
HER er mine erfaringer for, hvad der skaber den bedste oplevelse på Akademiet:
Intromøde som giver fornemmelse af, hvad der skal til for at følge studierne. Ring venligst for at høre nærmere omkring næste infomøde.
Dernæst bliver der planlagt en form for forberedelse, og en klar forventningsafstemning.  Selve træningen i erkendelseslæren foregår løbende, og opfølgningen foregår på kurserne, og under personlige etiske coachingforløb, som bliver aftalt.  
Jeg giver størst værdi, når jeg rammer præcist dér, hvor det giver mening.
Dine fortællinger og indtryk er vigtige, så vi kan få kortlagt præcis hvor du har været, hvor du er nu, og hvor du vil hen.

PÅ DAGEN

Med udgangspunkt i en fælles forberedelse og forventningsafstemning, lader jeg forskning, underholdende formidling og mine erfaringer møde dit behov. Værktøjer og viden du kan integrere med det samme. For mig handler dagen om at levere en klar rød tråd med gyldne stærke eksempler, være nærværende og skabe en energifyldt atmosfære.

DU HAR FLERE MULIGHEDER FOR AT FØLGE AKADEMIET. RING VENLIGST PÅ MO: 60188133 OG HØR NÆRMERE OM PRISER OG SPECIELLE FORLØB SKRUET SAMMEN TIL LIGE NETOP DIG OG DEN, DU ER. 

  1. DU KAN VÆLGE AT GÅ PÅ KURSER SAMMEN MED ANDRE KURSISTER. 
  2. DU KAN VÆLGE DIT HELT EGET PRIVATE KURSUSFORLØB 1:1. 
  3. DU KAN VÆLGE ET FORBERENDE FORLØB TIL DELTAGELSE PÅ KURSER.
  4. DU KAN VÆLGE EN KOMBINATION AF FLERE DELE.

HVORFOR FLERE MULIGHEDER?

Ethvert menneske har brug for at gå sin egen vej. Så derfor er et af de vigtigste momenter i Akademiet, friheden til at gå din egen vej. Det er i frihed, lighed og værdighed, kærligheden kan trives og vokse. Der skal være de bedste betingelser for dig på Akademiet, og derfor tilbydes der flere muligheder.

På Institut for Etisk Bevidsthed er der 4 gyldne tråde at spinde på:

Akademiet – Laboratoriet – Retræte – Etisk Beredskab

Hveranden måned inviteres til Etisk salon på

Gravholt Gård, Melholtvej 24, 9370 Hals fra kl. 19.00 – 22.00. Næste gang er

3. Januar 2019 kl. 19.00 – 22.00

hvor der bliver diskuteret etiske emner.

Du er så hjertelig velkommen til at bidrage med dit livssyn og klarsyn på vores fællesvirke i samfundet. Det har stor værdi at dele og at stå sammen. Det koster 150 kroner at deltage. Der bliver serveret en let anretning, kaffe og smågodt.