Etik….et stærke brand for fremtidens virksomheder!

"Stifter af Institut for Etisk Bevidsthed, Mona Camille bidrager til at gen-skabe troværdighed og tillid i virksomheder        igennem det Etiske regnskab, og støtter op omkring flere af FN-Verdensmål”

Ved at implementere et Etisk Beredskab i din virksomhed, i din afdeling,

  1. Styrker du det svageste led og skaber du grobund for at alle ansatte trækker i sammen retning, hvorved der skabes tillid og troværdighed.
  2. Styrker du virksomhedens muligheder for vækst fordi, når hver enkelt ansatte oplever tillid og troværdighed, igennem den etiske bevidsthed, skabes der synergi i samspillet med virksomhedens vision. Det er win win for alle parter.
  3. Styrker du virksomhedens brand, fordi etikken kan bære så meget mere.

Ved at tage de etiske briller på, og få implementeret et Etisk Beredskab, skabes der mulighed for lavpraktiske øvelser/træninger igennem cases, der styrker den enkelte, og de mange ved hjælp af at

Analysere – Fortolke – Konstatere 

OG transformere ved at 

Re-definere – Re-genere – Re-etablere

Der opnås den tillid og respekt, der er brug for til at få en stab, en afdeling, et samarbejde, en relation til at fungere optimalt, så sammenhængskraften virker, bæredygtigheden bliver aktiveret yderligere og konkurrencesevnen bliver betragteligt stærkere. Det er væsentligt at også mennesker virker som de bedst kan og det kræver, at de tør udlever sig selv og sit potentiale i samspillet med andre.

SAMMENHÆNGSKRAFTEN er den grundlæggende kraft for at kunne skabe store resultater sammen i TILLID til hinanden.

BÆREDYGTIGHED er det, der bærer virksomheden til resultaterne og styrker

KONKURRENCEEVNEN.

Etikken er indgangen til værdiopfattelse  Det må vi turde tro på. Det er det skridt, vi alle har brug for at tage, for at kunne klare de udfordringer, der er nu og dem som kommer i fremtiden.


Vision

At fremme bæredygtigheden og sammenhængskraften i vores samfund igennem den etiske bevidsthed, som bygger intelligente broer imellem virksomheder og mennesker”

Mission

Bygge intelligente broer i kraften af den Etiske Bevidsthed ved hjælp af rådgivning, uddannelse og foredragsvirksomhed.

Værdiløftet

At øge kapaciteten af intelligens og dermed styrke intellektet, i hvert enkelt menneske, og i medmenneskelige samspil, til at turde udvide bevidstheden omkring fremtidens udfordringer, som kræver menneskelighed igennem empati.

 Udvide menneskers bevidsthed på flere planer, gennem særlige kombinationer af forskningsresultater, naturvidenskab , visdom, indsigter, urkraft og særlige træningsmetoder.“Skabe grobund for etisk bevidst tænkning, nytænkning, innovation, kreativitet og skabe grobund for etisk bevidsthed i lærings- og arbejdsmiljøer”

 Tag kontakt og vi aftaler rammerne samt indholdet.
Et evt Kursusforløb sammensættes efter jeres behov.
Kontakt for afklaring af potentialet – herunder: