Pagten omkring relationer

Ved at implementere et Etisk Beredskab i din virksomhed, i din afdeling,

  1. Styrker du det svageste led og skaber du grobund for at alle ansatte trækker i sammen retning, hvorved vækstraten helt naturligt styrkes, i kraft af den etiske bevidstheds erkendelseslære.
  2. Styrker du virksomhedens muligheder for vækst fordi, når hver enkelt ansatte vokser i sig selv igennem den etiske bevidsthed, skabes der synergi i samspillet med virksomhedens vision. Det er win win for alle parter.
  3. Styrker du virksomheden fordi bæredygtigheden kan bære så meget mere.

Ved at tage de etiske briller på, og få implementeret et Etisk Beredskab, skabes der mulighed for lavpraktiske øvelser/træninger, der kan styrke den enkelte, og de mange ved hjælp af at

Analysere – Fortolke – Konstatere 

OG transformere ved at 

Re-definere – Re-genere – Re-etablere

Der opnås den tillid og respekt, der er brug for til at få en stab, en afdeling, et samarbejde, en relation til at fungere optimalt, så sammenhængskraften virker, bæredygtigheden bliver aktiveret yderligere og konkurrencesevnen bliver betragteligt stærkere. Det er væsentligt at også mennesker virker som de bedst kan og det kræver, at de tør udlever sig selv og sit potentiale i samspillet med andre.

SAMMENHÆNGSKRAFTEN er den grundlæggende kraft for at kunne skabe store resultater sammen.

BÆREDYGTIGHED er det, der bærer virksomheden til resultaterne og styrker

KONKURRENCEEVNEN.

Etikken er sjælens redskab for værdiopfattelse og det er i sjælen, vi mødes ægte og ærligt, hvorved der sker mirakler. Det må vi turde tro på. Det er det skridt, vi alle har brug for at tage, for at kunne klare de udfordringer, der er nu og dem som kommer i fremtiden.


Vision

Skabe større glæde og overskud “

Mission

Bygge broer i kraft af den etiske bevidsthed”

Værdiløfter

Øge kapaciteten af intelligens og styrke intuitionen, samt intellektet hos mennesker. Løfte menneskers bevidsthedsniveauer på flere planer, gennem særlige kombinationer af forskningsresultater, åndsvidenskab , visdom, indsigter, urkraft og særlige træningsmetoder, hvor sjæl og Ånd er medaktører.”“Skabe grobund for etisk bevidst tænkning, nytænkning, innovation, kreativitet og skabe grobund for etisk bevidsthed i lærings- og arbejdsmiljøer”
Kurusforløb sammensættes efter jeres behov.
Kontakt for afklaring af potentialet – herunder: