Ved at implementere et Etisk Beredskab i din virksomhed, i din afdeling, skaber du grobund for at alle ansatte trækker i sammen retning. Hver enkelt ansattes vækst, skaber synergi og bidrager til de andres ansattes vækst og dermed vækster virksomheden i flere led igennem den menneskelige værdikæde af ansatte.

En virksomhed er ikke stærkere, end det svageste led. Ved at tage de etiske briller på, og få implementeret et Etisk Beredskab, skabes der lavpraktiske øvelser/træninger, der kan styrke den enkelte, og de mange ved hjælpe af at

analysere – fortolke – konstatere 

og derved

re-definere – re-genere – re-etablere

Der opnås den tillid og respekt, der er brug for til at få en stab, en afdeling, et samarbejde, en relation til at fungere optimalt, så sammenhængskraften virker, bæredygtigheden bliver aktiveret yderligere og konkurrencesevnen bliver betragteligt stærkere. Det er væsentligt at også mennesker virker, som de bedst kan og det kræver, at de udlever sit potentiale i samspillet med andre.

SAMMENHÆNGSKRAFTEN er den grundlæggende kraft for at kunne skabe store resultater sammen.

BÆREKRAFTIGE HANDLINGER er det, der bærer virksomheden til resultaterne og styrker

KONKURRENCEEVNEN.

Etikken er sjælens redskab for værdiopfattelse og det er i sjælen, vi mødes ægte og ærligt, hvorved der sker mirakler. Det kan vi turde tro på. Det er det skridt, vi alle har brug for at tage, for at kunne klare de udfordringer, der er nu og dem som kommer i fremtiden.

 


Vision

Skabe mere glæde og overskud igennem bevidstgørelsesprocesser

“Give et billed af hvordan fremtidens mennesker fungerer”

Mission

Bygge broer mellem “hjerner og hjerter” igennem Etisk Bevidsthed

Styrke den enkelte i sammenhængskraften med andre”

Værdiløfter

Øge kapaciteten af intelligens og styrke intuitionen hos mennesker.
Løfte bevidsthedsniveauer på flere planer, gennem særlige kombinationer af viden, åndsvidenskab , visdom, indsigter, urkraft og særlige træningsmetoder, hvor sjæl og ånd er medaktører.” “Skabe grobund for etisk bevidst tænkning, nytænkning, innovation, kreativitet og skabe grobund for etisk bevidsthed i lærings- og arbejdsmiljøer”