Du bliver præsenteret for GenNøgler, der åbner for din Hologenitisk profil, som er en brobygning i relation til videnskab – naturvidenskab – åndsvidenskab.

GenNøgle transmissionen er et af de mest kraftfulde redskaber for indre kontemplation og transformation menneskeheden har til rådighed i disse forandringens tider. Hvis du er parat til at transformere dit liv, parat til at udtrykke dit højeste potentiale og til at spille en vigtig rolle i menneskehedens forestående bevidsthedsspring, så er det meget muligt at dette laboratorie, er det helt rigtige for dig.

“Baseret på I Ching og en ny forståelse af astrologi og genetik, giver GenNøglerne dig en Personlig Profil der beskriver dit liv som et fuldt oplyst væsen.”
Richard Rudd

Hvis du vil vide mere om din Hologenetiske Profil, er du velkommen til at tage kontakt og få en uforpligtende snak.  

MO: 60188133

Hvad opnår du?

Det vil altid være individuelt, hvad enkelt deltager opnår i erkendelsen af, at du er dig med dit potientiale. Det er dog en essens i den Etiske bevidsthed, som vil være ens for alle, og i laboratoriet sker der altid noget ud over det sædvanlige.

Der er fortløbende en individuel supervision i undervisningen, meget ofte påpegende konsekvens, fordi det er erkendelses-læren, hvorved der kan opnås indsigt i dig og i andre. Det er ikke korrekthed, men definitioner og symbolik, der er det væsentligste “sprog”  i forhold til meningen, i og omkring det der blev sagt og arbejdet omkring, fordi det er af uendelig stor betydning, for din indre erkendelse til brug for transformation.

​Kurser i laboratoriet giver ganske enkelt dig større udfordringer, og giver dig svar på det dit indre har bedt om, dit potentiale, din mission igennem tidsepoker, og du kan hjælpe andre med det sammen igennem dit klarsyn. Du kan træne dig selv i at være klarsynet, øve dig og blive dygtigere.

At blive i direkte kontakt med noget, der er højere end dig selv, vil give øge din kapacitet af intelligens og udføre noget, som du ikke troede var muligt.

Her SKAL du have opnået TILLID.

Du kommer aldrig mere til at være NØD til noget. Du kommer til at VIDE hvad du ER og hvad du VIL.

Hvad kan underviserne?

Undervisningen er i konstant udvikling i samspil med kursusdeltagerne.

Efter hvert kursus, må du erkende, at der for dig er sket stor udvikling, i det du kan, vil og har lyst til i samspil med andre. Det er en udvikling af dig selv i takt med ansvarlighed, overfor dig selv og som giver endu større værdi i samspil med noget der er på højere niveau, end dig selv. Overgivelse og TILLID er væsentligst af alt.

Direkte erkendelser opleves umiddelbart sandt og er altid det, der har den stærkeste brugsværdi, som aldrig kommer i konflikt med andet, end uhensigtsmæssige tankemønstre.

I øvrigt, etik, moral opførsel, kan ikke planlægges eller nedskrives, det er først når det er erfaret og oplevet, det har sin effekt, hvorefter der opstår visdom, en indre erkendelse af agt som magt, også kaldet respekt og tillid, der styrker din højere etiske bevidsthed.

PRIS: kr. 5.000,-  uden forplejning og overnatning.

PRIS: kr:  500,-   For et værelse med plads til 2 personer

PRIS: kr.  500,-  2x morgenmad, 2x frokost, 1x middag

Vand er med i prisen. Andre drikkevarer kan købes.


WEEKENDKURSER 2019

Hold 200 Uge 10 kl. 10-17 / lør+søn 5.000,-
Hold 201 Uge 18 kl. 10-17 / lør+søn 5.000,-
Hold 202 Uge 28 kl. 10-17 / lør+søn 5.000,-
Hold 203 Uge 30 kl. 10-17 / lør+søn 5.000,-
Hold 204 Uge 36 kl. 10-17 / lør+søn 5.000,-
Hold 205 Uge 48 kl. 10-17 / lør+søn 3.750,-
Samlerabat opnås ved køb af mere end 1 weekend!
1:1 forløb Dato efter aftale 1-2 timer 1.500,-
Alle priser er inklusive 25% moms