Vore generelle handelsbetingelser er som følger:

Juridisk ansvarlig enhed

Institut for Etisk Bevidsthed

Melholtvej 24

9370 Hals

CVR: 28 06 89 64

Tlf: 60 18 81 33


Dette sæt handelsbetingelser er gældende for alle serviceydelser, købt hos Institut for Etisk Bevidsthed (i det følgende kaldet: Etisk Bevidsthed). Betingelserne er hermed udleveret og accepteret ved ethvert køb og bør altid nøje gennemlæses.

Alle priser på hjemmesiden er opgivet inklusive 25% moms.

Betaling kan foretages med straksoverførsel til vores bank eller via MobilePay (fremgår af faktura)

Vores hjemmeside er beskyttet for uvedkommende trafik – så vidt muligt med SSL-kryptering (Secure Socket Layer), som minimerer risikoen for optagelse eller opsamling af de data du indtaster i vore formularer og lignende.

 

Cookies:

Vi anvender udelukkende cookies for at forbedre din oplevelse af dit besøg på hjemmesiden. Du kan slå disse fra i egen browser, da indstillinger for cookies styres lokalt fra egen PC/Tablet.

 

  • 1 – Generelt

Kurser, retreats, uddannelser og lignende er alle efterfølgende benævnt som serviceydelser. Udbydes der andre serviceydelser, skal disse betragtes som en af disse, da alle er tilsvarende og for hvilke typer serviceydelser gælder følgende betingelser:

 

  • 2 – Afbestilling

Med mindre andet er angivet gælder følgende betingelser for afbud:
• Afbud og flytning af dato for indkøbte, reserverede og på anden måde indgåede med vores kursusvirksomhed, kan altid og kun ske skriftligt direkte til: mc@etisk-bevidsthed.dk
• Ved afbud modtaget inden 6 uger før start refunderes kursusafgiften minus depositum.
• Ved afbud modtaget inden 4 uger før start opkræves 50 % af kursusafgiften.
• Ved afbud modtaget inden 2 uger før start opkræves 20% af kursusafgiften.

  • Depositum er altid minimum 10% af det indbetalte beløb. Dog minimum kr. 1.500,-

Der ydes ikke returret på digitale medier indkøbt hos Etisk bevidsthed. Ved fejl uploades ny fil og ny adgang til download eller streaming gives med samme betingelser som ved købet eller aftalens indgåelse.

Personlige sessioner refunderes på samme betingelser og kan oftest flyttes til en anden dato. Dog er fristen ved ændring af en session minimum 24 timer før den aftalte tid. Overskrides fristen er der desværre ingen returret, da en 1:1 ikke umiddelbart kan sælges igen.

 

  • 3 – Beskrivelse

Betaling for en serviceydelse vil oftest bestå af et depositum og et restgebyr + resten ved betaling i rater. Der er aldrig returret på depositum – uanset grunden til klientens aflysning. Ved ratebetalinger er betingelserne i § 2 desuden altid gældende.

 

  • 4 – Rejser

Etisk Bevidsthed vil kun bistå ved indkvartering af forskellig art i forbindelse med ophold af længere varighed i eksempelvis Norge, hvor en del kurser udbydes. Dette gælder for alle typer rejser og kurser. Indkvartering sker altid for klientens egen regning og klienten er derfor ikke dækket under Rejsegarantifondens normale betingelser. Uanset grunden hertil. Det anbefales altid at klienten forhører sig ved sit eget forsikringsselskab og oplyser eget selskab om kursets karakter, for at sikre egen dækning. Disse betingelser bør enten fremsendes eller henvises direkte til eget selskab.

 

  • 5 – Rejseforsikring

Klienten sørger altid selv for rejseforsikring. Etisk bevidsthed udbyder ikke rejser i nogen form, som eksempelvis et rejsebureau, men klienten kan med fordel undersøge egen rejseforsikring og de heri indgåede betingelserne. Etisk Bevidsthed er ikke medlem af Rejsegarantifonden, da Etisk Bevidsthed ikke sælger eller formidler rejser, indlogering eller lignende – men udelukkende anviser disse, medmindre andet fremgår.

 

  • 6 – Aflysning/ændring af aftale

Allerede betalte serviceydelser kan ofte ved henvendelse flyttes til en anden dato ved fortrydelse efter fristen. Dette kræver dog yderligere et gebyr svarende til depositum på den pågældende ydelse og opnås kun ved personlig henvendelse via mail direkte til: mc@etisk-bevidsthed.dk – inden fristens udløb. Efter fristens udløb afgør den enkelte situation om der var tale om en reel aflysning eller om der var tale om et afbud.

 

  • 7 – Serviceydelsens karakter

Der er aldrig garanti for, at den nye serviceydelse er tilsvarende den allerede indkøbte/bestilte serviceydelse – her er det prisen der kan være identisk med og ikke serviceydelsens beskrivelse eller opholdets varighed/natur. Det vil sige, at en serviceydelse i Danmark er tilsvarende en serviceydelse på et hvilket som helst andet rejsemål. Aftalens indhold kan variere fra måned til måned og vil således ofte skifte en anelse ved indgåelse om en ny aftale.

 

  • 8 – Digitale downloads/streams & videomateriale

Returretten bortfalder altid straks ved download af indkøbte den digitale ydelse fra vores hjemmeside. Ofte og ved mange typer kurser, retreats og lignende eftersendes der en kode til download af gratis digital optagelse af det pågældende forløb – eller lydfilen tilsendes til postadressen på CD/DVD medie til evigt eje, alt efter aftale. Ingen digitale downloads må ikke deles, videredistribueres eller på anden vis tildeles en anden end netop køberen. Dette vil bevirke et søgsmål under gældende dansk lovgivning.

Alle køb og downloads kan tilgås fra ”Min konto” på vores hjemmeside. Den vil være tilgængelig i minimum 14 dage – og opstår der fejl, kan det skyldes fejlagtig anvendelse af det købte – som altid og kun fungerer optimalt ved download til egen PC/tablet.

 

  • 9 – Tvister

Tvister afgøres altid ved byretten i Frederikshavn, medmindre der forinden er opnået en mindelig ordning. Spørg altid inden der reklameres – ofte beror dette på en misforståelse, som vi altid gerne afhjælper.

 

  • 10 – Klagegang

Hvis du vil klage over dit køb skal du rette henvendelse direkte til mc@etisk-bevidsthed.dk
Hvis det ikke lykkes os at finde en mindelig ordning, kan du indgive en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk

– oplys mc@etisk-bevidsthed.dk, som vores kontaktmail i enhver forbindelse.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark.
Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

PERSONDATAPOLITIK