Jeg henvendte mig tidligere i år til Mona Camille, i forlængelse af at jeg var et sted i livet, hvor jeg havde behov for at blive afklaret med hensyn til mine uforløste potentialer og genaktivering af min talentkerne. Jeg havde brug for at blive guidet til at få øjnene op for de mange talenter jeg ubevidst havde holdt nede på det personlige plan. Guidning til at blive langt mere klarsynet og åndelig skarp på mit eget jeg og syn på mig selv, via psykologisk bevidsthedstræning.

Mona Camille har en uovertruffen evne til netop at guide og bidrage til at jeg har opnået en langt større bevidsthed omkring mig selv og mine omgivelser. Jeg er blevet langt stærkere, og er på rette vej i forhold til at finde ind til kernen af mig selv, ligesom at jeg er blevet bevidst om at anderkende og acceptere intuitionens kraft.

Det hele har drejet sig om at opleve og dele et højere niveau af intuition, bevidsthed og intelligens. Indimellem er livet uforudsigelig, og tager en drejning der ikke altid kan eller skal forstås, eller sættes ord på. Via Mona Camille er brugen af min intuition blevet stærkere, og jeg kan nu se og mærke at jeg er på rette vej, end det der kan forudsiges, beregnes eller forventes.

Jeg er blevet flyttet højere op i mine egen bevidsthed, hvor jeg har arbejdet med ikke at kunne kontrollere eller forudsige tilværelsen via tankernes kraft, mens at det i stedet kommer til udtryk som erfaring, hvor jeg modtager den visdom der skal bringe mig nærmere mine mål.

Det har været personlig udvikling på højeste plan, hvor Mona Camille har bidraget til at jeg er blevet klogere på mig selv, og at det er sådan at livet bør være i accept af, at vi er mennesker med en sjæl der skal udleves her på jorden. At kunne tage sig selv alvorlig og arbejde med den etiske bevished hvor der åbnes op for tilliden til sig selv og livet i sin helhed, gennem vilje og intention til at skabe rammerne for sit eget bedste.

Mine oplevelser sammen med Mona Camille har været meget givende og bidraget til at jeg har været i disciplineret skarp træning, fysisk, psykisk og mentalt. Mona Camille kan noget ganske særligt, og er du ikke alene nysgerrig på et højere plan, men klar på at starte en personlig udvikling der tager dig videre på din rejse i forhold til dig selv, så kan jeg kun anbefale at du tager kontakt til hende.

Husk at leve det liv, du ønsker for dig selv, og lad være med at leve det liv, som andre mennesker syntes du skal leve.